Σήμερα έγινε μια ανανέωση της βάσης δεδομένων των ελληνικών νηολογίων. Παράλληλα, έγινε αλλαγή τρόπου παρουσίασης της (πλέον σαν .xls αρχείο στο Google docs), και αναπροσαρμογή της ιστοσελίδας. [Νηολόγια]


Να υπενθυμίσω ότι:


α). η βάση είναι προσβάσιμη σε όλους, 
β). όλοι έχουν τη δυνατότητα και ελευθερία να την κατεβάσουν στη μορφή που θέλουν για προσωπική και μόνο χρήση, 
γ). μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν στη μορφή που είναι, με μόνη προϋπόθεση την αναφορά της πηγής (© AVNews)
δ). σε περίπτωση που η βάση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για εμπορικό σκοπό (που σημαίνει: έντυπη αναπαραγωγή, αναπαραγωγή σε συνδρομητικές ιστοσελίδες, αποστολή σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή έναντι αντιτίμου, ή αναπαραγωγή, διανομή και διάθεση σε οποιαδήποτε μορφή έναντι οικονομικού ανταλλάγματος), επιβάλλεται η έγγραφη άδεια του AVNews, ως πνευματικού κατόχου των δικαιωμάτων της εργασίας.
ε). να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό της μέσω αποστολής email.
Hi there!

Blog Archive