Με απεργία απειλεί άλλη μια φορά το συνδικάτο "Cockpit" που εκπροσωπεί τους πιλότους της Lufthansa, για το χρονικό διάστημα μεταξύ 13 και 16 Απριλίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασιστεί αν θα γίνει η απεργία. Αιτία για την εκ της 22ας Φεβρουαρίου αναβληθήσας απεργίας, δίνεται από το συνδικάτο "Η ανεπαρκής προσφορά της εταιρείας προς τους πιλότους, μετά από 21 μήνες μηδενικής αύξησης, καθώς και οι λάθος χειρισμοί του μάνατζμεντ, που οδήγησαν σε μια ανυπόφορη κατάσταση στο θάλαμο διακυβέρνησης".  Μάλλον μέσα στην εβδομάδα θα γίνουν πιο πολλά πράγματα γνωστά, καθώς και αν θα πραγματοποιηθεί η απεργία. Περισσότερα νέα εδώ, όταν γίνουν αυτά γνωστά.

AVNews
Hi there!

Blog Archive