Επιτρέψτε μου να αναφερθώ αναλυτικότερα στην αλλαγή κλίματος και πνεύματος όσον αφορά στην πολιτική στο χώρο των αερομεταφορών. Γνωρίζετε ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που είναι μια νευραλγική υπηρεσία, και διαθέτει στελέχη υψηλότατου επιπέδου, έχω τη δυνατότητα να το εκτιμήσω αυτό, καλείται να παίξει έναν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο τη νέα αυτή περίοδο.
Γι’ αυτό ακριβώς και στο πλαίσιο του διαλόγου που είναι σε εξέλιξη, συζητούμε τις ενδεδειγμένες λύσεις που πρέπει να δώσουμε στην κατεύθυνση αναδιοργάνωσης αυτής της νευραλγικής υπηρεσίας. Οι αλλαγές στο πλαίσιο το οποίο αφορά στη λειτουργία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, πιστεύω, επειδή η διαβούλευση είναι σε εξέλιξη, ότι θα αποφασιστούν στην τελική μορφή τους σύντομα, προκειμένου έτσι να δημιουργήσουμε ένα νέο αναβαθμισμένο φορέα.
Ασφαλώς οι κοινωνικές ανάγκες είναι αυτές που ορίζουν και το ρυθμό με τον οποίο εμείς πρέπει να διαχειριζόμαστε τα προβλήματα και κληθήκαμε αυτή την περίοδο των λίγων μηνών που είμαστε σε αυτό το Υπουργείο να δώσουμε ώθηση σε ανοιχτές και διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες γνωρίζετε πολύ καλά ότι είχαν σταματήσει, είχαν αναβληθεί και ακυρωθεί.
Αναφέρομαι κατά βάση σε τρεις σημαντικές διαγωνιστικές ανοιχτές διαδικασίες. Η πρώτη αφορά στην κάλυψη των λεγόμενων άγονων αεροπορικών γραμμών, με υπηρεσίες δημόσιου συμφέροντος. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είχαμε μία μικρή μεταβατική περίοδο η οποία ολοκληρώνεται. Ήδη γνωρίζετε τα αποτελέσματα της διαγωνιστικής διαδικασίας, αποτελέσματα τα οποία θα ισχύσουν για την επόμενη διετία. [...]

Πρέπει να πω ότι δεν διατυπώθηκε σε κανένα στάδιο αυτής της διαδικασίας οποιαδήποτε ένσταση. Δεν υποβλήθηκε οποιαδήποτε ένσταση ή προσφυγή. Αυτό είναι καταρχήν θετικό. Και βεβαίως αξίζει να κάνω μνεία του γεγονότος ότι το συνολικό αντιστάθμισμα για την κάλυψη αυτών των 24 λεγόμενων άγονων γραμμών για τα δύο έτη ανέρχεται σε ένα ποσό ύψους 44 εκατ. ευρώ.


Μιλούμε δηλαδή για ένα ποσό 22 εκατ. ευρώ που θα απαιτηθεί από την πλευρά του δημοσίου για την κάλυψη αυτών των δρομολογίων σε ετήσια βάση. Αν κάνουμε μία σύγκριση με το ποσό το οποίο κατέβαλε τα προηγούμενα χρόνια το ελληνικό δημόσιο σε ετήσια βάση πάντα, για την κάλυψη αυτών των γραμμών ύψους 34,6 εκατ. ευρώ, τότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μία διαφορά περίπου 12,5 εκατ. ευρώ. Μία μείωση δηλαδή του ποσού το οποίο θα χρειαστεί να πληρώσει, να δαπανήσει το ελληνικό δημόσιο για την κάλυψη αυτού του αεροπορικού έργου. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη.
Θα έχουμε τη δυνατότητα βεβαίως αμέσως μετά να ανοίξουμε έναν κύκλο διαβούλευσης, όπως έχουμε άλλωστε δεσμευτεί γι’ αυτό, προκειμένου να συζητήσουμε σε νέα βάση την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε σε αυτό τον τομέα με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων, προκειμένου μετά από πρόταση και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, να αναδιαμορφώσουμε το πλαίσιο της πολιτικής για τις λεγόμενες άγονες γραμμές.
Η δεύτερη πολύ σημαντική διαδικασία είναι αυτή που αφορά στις λεγόμενες διακρατικές συνδέσεις, την εκτέλεση δηλαδή δρομολογίων από και προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από φορείς που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. Γνωρίζετε ότι η πρώτη δέσμη αυτών των δρομολογίων έχει αποφασιστεί και έχει τεθεί σε εφαρμογή.
Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για νέους προορισμούς που αριθμητικά ανέρχονται στον αριθμό 21. Είκοσι ένας νέοι προορισμοί θα αποτελέσουν αντικείμενο μιας νέας διαδικασίας στο πλαίσιο πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ώστε οι αερομεταφορείς να καλύψουν αυτό το έργο.
Τέλος, στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ και στην παροχή υπηρεσιών εδάφους στην επίγεια εξυπηρέτηση, το handling «όπως λέμε στα ελληνικά». Η διαδικασία αυτή, η οποία ξεκίνησε ως διαγωνιστική διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε, δεν τελεσφόρησε μετά από τη γνωστή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, απόφαση η οποία θεωρεί ότι δεν είχαμε την απαιτούμενη εξουσιοδότηση από το τότε ισχύον νομικό πλαίσιο για να προχωρήσουμε σε αυτή την διαγωνιστική διαδικασία.
Από την άλλη, μας καλεί να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, να διαμορφώσουμε ένα νέο πλαίσιο προκειμένου να έχουμε νομοτύπως την απαιτούμενη εξουσιοδότηση για τις όποιες αποφάσεις λάβουμε και ταυτοχρόνως να πάρουμε πρωτοβουλίες για να ανοίξουμε τις λεγόμενες υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης σε όσο γίνεται περισσότερους φορείς.
Εμείς σε αυτό το πλαίσιο και για την ενδιάμεση περίοδο, μέχρι δηλαδή να ολοκληρωθεί η κατάρτιση του σχετικού Π.Δ. και να ακολουθήσουμε τις απαιτούμενες διαδικασίες όπως συνιστά να κάνουμε το Συμβούλιο της Επικρατείας, κάτι το οποίο μπορεί να απαιτήσει αρκετούς μήνες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή δηλαδή, πήραμε την πρωτοβουλία να καταθέσουμε προς ψήφιση στη Βουλή σχετική ρύθμιση. Η συζήτηση για τη ρύθμιση αυτή θα γίνει στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής αυτή την εβδομάδα, προκειμένου η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με ανοιχτή και πάλι διαδικασία, όπως προβλέπουν και οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, να ενεργοποιήσει τους ήδη δραστηριοποιούμενους στα 5 μεγάλα αεροδρόμια φορείς παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή. Η σχετική ρύθμιση είναι στη διάθεσή σας. Την έχετε.
Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω για ένα θέμα το οποίο αποτελεί τρόπον τινά νέα πολιτική για την Ελλάδα. Έγινε εξαγγελία σε προηγούμενη περίοδο, δεν ολοκληρώθηκε εκείνη η πρωτοβουλία για πολλούς λόγους. Πιστεύουμε ότι έφτασε η ώρα σε μία χώρα όπως είναι η Ελλάδα, να προχωρήσουμε στη δρομολόγηση των διαδικασιών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας αεροδρομίων σε υδάτινη επιφάνεια.
Μιλάμε για τα λεγόμενα υδατοδρόμια. Εδώ και λίγες ημέρες είναι στο διαδίκτυο η πρότασή μας, ένα σχέδιο δηλαδή Π.Δ. το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης με τους φορείς και τους πολίτες. Είναι αναλυτικές οι ρυθμίσεις, σας καλώ να τις μελετήσετε. Μπορεί να αποτελέσει πραγματικά το πλαίσιο για μια πολιτική, ώστε επιτέλους να ισχύσει και στην πατρίδα μας αυτή η μορφή συγκοινωνίας σε νησιωτικές περιοχές που σήμερα η σύνδεσή τους παρουσιάζει πολλά προβλήματα.
Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Λίγα πράγματα θα προσθέσω σε αυτά που είπε ο Υπουργός ο κ. Ρέππας. Θα σας δοθούν συνημμένα για τα τρία θέματα, δηλαδή για το διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών στις λεγόμενες άγονες αεροπορικές γραμμές, το πλαίσιο για τη λειτουργία των υδατοδρομίων και βεβαίως η νέα διακήρυξη για τις διακρατικές συμφωνίες.
Ειδικότερα για τις άγονες γραμμές, ο διαγωνισμός που δημιουργήθηκε και που διενεργήθηκε μετά από διαβούλευση από την ΥΠΑ για την παροχή σε 24 τακτικές αεροπορικές γραμμές για το διάστημα από 1η Απριλίου του 2010 έως 31 Μαρτίου του 2012 τερματίζει ένα πολύχρονο καθεστώς στην κατ’ ανάθεση εκτέλεση αυτών των δρομολογίων.
Η διαγωνιστική διαδικασία όπως γνωρίζετε υπήρξε επίσης για το μεσοδιάστημα Νοέμβρη 2009 – Απρίλη 2010 και η οποία επίσης έγινε με διαφανή και ξεκάθαρο τρόπο. Πρέπει να θυμίσουμε ότι μέχρι τα τέλη του Νοέμβρη του 2009 η εξυπηρέτηση αυτών των γραμμών γινόταν κατ’ ανάθεση από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές, την κρατική εταιρεία.
Από το τέλος του Νοεμβρίου η εξυπηρέτηση των άγονων γραμμών γινόταν από τρεις εταιρείες και συγκεκριμένα όπως γνωρίζετε γι’ αυτό το μεσοδιάστημα από την ATHENS AIRWAYS, από την SKY EXPRESS και την OLYMPIC AIR, οι οποίες και αναδείχθηκαν ανάδοχοι γι’ αυτό το διάστημα. Θυμάστε ότι γι’ αυτό τον ενδιάμεσο διαγωνισμό είχαμε δεχθεί επίθεση και πρέπει να πω ότι δυστυχώς η προσφορά την οποία είχε δώσει τότε η Ολυμπιακή γι’ αυτό το τετράμηνο ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με αυτό που ειπώθηκε ότι ήταν μηδενική. Και έχετε πάρει και τα σχετικά στοιχεία.
Είχαμε διακηρύξει τότε προς πάσα κατεύθυνση ότι η παρουσία μας στην ηγεσία αυτού του Υπουργείου έχει ως μόνο γνώμονα το συμφέρον του Δημοσίου. Η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού που το αποτέλεσμά σας κοινοποιούμε σήμερα, αυτό ακριβώς αποδεικνύει, το σεβασμό στις ανοιχτές και διάφανες διαδικασίες και το τέλος της εποχής των απευθείας αναθέσεων ή των επιλεκτικών μεταχειρίσεων.
Με αυτό το διαγωνισμό η περίοδος εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών της δημόσιας υπηρεσίας περιορίζεται από τα 4 στα 2 χρόνια, όπως είπε πριν και ο κ. Ρέππας, προκειμένου η ΥΠΑ να επανεξετάσει –πράγμα το οποίο κάνει– και να επαναπροσδιορίσει ορθολογικά τις πραγματικές ανάγκες και να επανασχεδιάσει όλο το πλέγμα της παροχής δημόσιας υπηρεσίας στις άγονες αεροπορικές γραμμές.
Σύμφωνα με το πρακτικό της ΥΠΑ και της αρμόδιας επιτροπής που διενήργησε το διαγωνισμό, το συνολικό οικονομικό αντιστάθμισμα το οποίο θα κληθεί να καταβάλει το ελληνικό δημόσιο για χρονικό διάστημα 2 ετών ανέρχεται στα 44.155.620 ευρώ, ήτοι δηλαδή μία ετήσια δαπάνη 22.077.810 ευρώ.
Λαμβανομένου υπόψη ότι τα προηγούμενα χρόνια το ετήσιο αντιστάθμισμα που κατέβαλε το ελληνικό δημόσιο στις Ολυμπιακές Αερογραμμές για την εκμετάλλευση του ίδιου αριθμού άγονων αεροπορικών γραμμών, ήτοι 34,6 εκατομμύρια €, εξοικονομούνται για το δημόσιο κατ’ έτος 12,5 εκατομμύρια €. Είναι πολύ σημαντικό αν λάβουμε υπόψη μας ότι βεβαίως οι γραμμές οι οποίες κατανεμήθηκαν αναλογούν 9 στις Ολυμπιακές Αερογραμμές, 4 στην AEGEAN air LINES, 1 στην SKY EXPRESS, 9 στην ATHENS AIRWAYS και 1 στην ΑΣΤΡΑ.
Πρέπει να σας πω μετά λύπης μου, ότι οι 9 γραμμές οι οποίες κατακυρώθηκαν στην Ολυμπιακή έχουν ένα συνολικό αντιστάθμισμα που φτάνει περίπου τα 38 εκατομμύρια, δηλαδή στη συντριπτική πλειοψηφία, η πιο ακριβή προσφορά στην ουσία ήταν αυτή των Ολυμπιακών Αερογραμμών, της Ολυμπιακής Αεροπορίας και βγάζετε τα συμπεράσματά σας.
Ο διαγωνισμός που διεξήχθη έγινε σύμφωνα με το Κοινοτικό και το Εθνικό Δίκαιο. Υπήρξε μειοδοτικός, δηλαδή δικαίωμα συμμετοχής είχαν οι αεροπορικές εταιρείες με νόμιμες άδειες και πιστοποιητικά σε ισχύ. Σύμφωνα με το πρακτικό του διαγωνισμού η εκμετάλλευση των γραμμών κατακυρώθηκε στις εταιρείες που σας ανέφερα. Σε κανένα στάδιο της διαδικασίας πράγματι δεν υπεβλήθηκαν ενστάσεις ή προσφυγές εκ μέρους των εταιρειών που συμμετείχαν.
Ενημερώνουμε, λοιπόν, τους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες, ότι με τις διαδικασίες που ακολουθήσαμε το ελληνικό δημόσιο ωφελείται σ’ αυτή μάλιστα τη δυσμενή συγκυρία και ζημιώνονται εκείνοι που είχαν συνηθίσει να πλουτίζουν σε βάρος των πολιτών, άρα και των συμφερόντων του ελληνικού λαού.
Όσον αφορά στα Υδατοδρόμια: Με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που από την Παρασκευή είναι στο Διαδίκτυο δημιουργείται το πλαίσιο της χορήγησης άδειας λειτουργίας και εκμετάλλευσης υδατοδρομίων. Καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις αδειοδοτήσεις. Στόχος είναι η ύπαρξη ενός νομοθετικού πλαισίου διαφάνειας που θα προωθεί την ανάπτυξη λαμβανομένων υπόψη ότι ουσιαστικά μέσω του προσδιορισμού των υδατοδρομίων θα μπορούν να καλύπτονται οι περιοχές εκείνες της Ελλάδας και κυρίως στις νησιώτικες περιοχές που δεν έχουν τη δυνατότητα αεροπορικής σύνδεσης.
Η Επιτροπή η οποία εργάστηκε αυτούς τους μήνες ήταν μη αμειβόμενη και συμμετείχαν μέλη από πέντε Υπουργεία, δηλαδή το Υπουργείο το δικό μας, το Υπουργείο Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, το Υπουργείο Τουρισμού, Πολιτισμού, το παλιό Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Μέχρι σήμερα όμως, ξέρετε λειτουργεί δυστυχώς ένα υδατοδρόμιο στο Βόλο, αλλά και αυτό χωρίς να υπάρχουν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έχουν δοθεί μέχρι το 2005, δέκα επιπλέον άδειες λειτουργίας και έχει αναδειχθεί ένας πάροχος, ο οποίος όμως θα κάλυπτε το Ιούνιο και το Αιγαίο, ο οποίος απεσύρθη. Άρα είναι στην ουσία ανενεργός.
Τι αλλάζει μ’ αυτό το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος; Καλύπτουμε το κενό, διότι τότε είχε υπογραφεί μια ΚΥΑ, το 2005, η οποία στη συνέχεια προσδιόριζε ότι έπρεπε να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα. Αυτό το Προεδρικό Διάταγμα δυστυχώς βλέπω ότι εκδόθηκε, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία η κατάρτισή του, είναι πολύ δύσκολη και ξέρετε ότι δεν λειτούργησε μέχρι σήμερα η παροχή υπηρεσιών από τα υδροπλάνα ακριβώς διότι δεν υπήρχε το πλαίσιο προσδιορισμού των υδατοδρομίων. Αυτό λοιπόν και δημιουργείται τώρα.
Τι αλλάζει; Στην ουσία η υπηρεσία υδατοδρομίων θα λειτουργεί σε συνδυασμό με τον κορμό των υπόλοιπων συγκοινωνιακών μέσων που υπάρχουν. Θα υπάρξει δηλαδή ουσιαστικά αυτό που λέμε η ανταπόκριση είτε πρόκειται για αεροπορικές, είτε πρόκειται για ακτοπλοϊκές, είτε για άλλες συγκοινωνίες.
Ο ενδιαφερόμενος φορέας ή οι ενδιαφερόμενοι φορείς μέσα σε 70 μέρες θα μπορούν να παίρνουν την άδεια λειτουργίας, όπως γίνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στον Καναδά που έχει μεγάλη εμπειρία από υδατοδρόμια και από τις πτήσεις των υδροπλάνων.
Επισπεύδουσα αρχή στο εξής θα είναι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Διεύθυνση Αερομεταφορών η οποία δημιουργείται και το Τμήμα Υδροδρομίων και στην οποία θα υποβάλλονται και τα αιτήματα ως προς τις άδειες που θα εκδοθούν.
Τώρα ως προς τις διακρατικές νομίζω θα σας μοιραστεί ένα πλήρες κείμενο των 21 προορισμών οι οποίες θα βγουν στην καινούργια διαδικασία.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ, θέλω να κάνω δυο ερωτήσεις για θέματα του Υπουργείου Μεταφορών πλέον. Η πρώτη ερώτηση είναι πώς βλέπει το Υπουργείο την επικείμενη συγχώνευση της AEGEAN με την OLYMΡIC AIR και αν υπάρχει πρόβλημα με τις διατάξεις περί ανταγωνισμού;
Όσον αφορά στο ερώτημά σας, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το θέμα αυτό αφορά στην ευρωπαϊκή, αλλά και την ελληνική κατά τη γνώμη μας Αρχή Ανταγωνισμού. Πρέπει να διευκρινίσω, ότι η πολιτική που ακολουθεί μία εταιρεία πρέπει να ανταποκρίνεται σε κάποιες αρχές. Εμείς δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι θα αποφασίσουμε για την πολιτική της κάθε εταιρείας. Είμαστε αυτοί όμως οι οποίοι θα εγγυηθούμε την εφαρμογή της πολιτικής από οποιαδήποτε εταιρεία σε οποιοδήποτε τομέα με τέτοιες αρχές και τέτοιους κανόνες, ώστε να εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον και ο πολίτης.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει είτε σε περίπτωση μονοπωλίου, αλλά είτε και στην περίπτωση ολιγοπωλίου να εξετάζουμε αν πραγματικά ακολουθούνται πολιτικές οι οποίες ζημιώνουν τον πολίτη. Ένα μονοπώλιο όταν κατέχει δεσπόζουσα θέση τότε πραγματικά είναι αντικείμενο έρευνας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού αν με την πολιτική του ακολουθεί μία τιμολογιακή πολιτική ή πολιτική δρομολογίων που ανταποκρίνεται σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες ή όχι. Αλλά και όταν έχεις ολιγοπώλιο μπορεί και εκεί να παρατηρηθούν οι λεγόμενες εναρμονισμένες πρακτικές, η δημιουργία καρτέλ. Δεν το είχαμε αυτό στην Ελλάδα όσον αφορά στις αεροπορικές εταιρείες πρέπει να πω, υπήρχε πράγματι ανταγωνισμός.
Η συζήτηση αυτή είναι μία συζήτηση η οποία έχει ενδιαφέρον, αλλά, θα μου επιτρέψτε να πω, η εξέλιξη της συγχώνευσης δεν είναι στο στάδιο της λειτουργίας της νέας εταιρείας αύριο το πρωί. Είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις, ίσως έχουν ληφθεί οι αποφάσεις, αυτό αφορά στους επιχειρηματίες, δεν αφορά εμάς. Εμάς μας αφορά να δούμε πώς η λειτουργία των φορέων ή του όποιου νέου φορέα ανταποκρίνεται σε αυτές τις αρχές για τις οποίες μίλησα στην αρχή.
Γνωρίζετε ότι από την πρώτη στιγμή ο κ. Σηφουνάκης απευθύνθηκε στην Αρχή Ανταγωνισμού ζητώντας να εξετάσει αν τηρούνται αυτοί οι κανόνες ή τηρούνται οι προϋποθέσεις εκείνες προκειμένου να μην βλάπτεται το δημόσιο συμφέρον και ο πολίτης, αφετέρου πήρε, γνωρίζετε πολύ καλά, μια πολύ σύντομη απάντηση από τον Πρόεδρο της Αρχής τον κ. Κυριτσάκη ο οποίος επιβεβαιώνει ότι η Αρχή αυτοβούλως είχε ήδη αρχίσει να ασχολείται με το θέμα αυτό.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σε ό,τι αφορά στους 4.500 πρώην εργαζόμενους στον Όμιλο της Ολυμπιακής, οι οποίοι ζητούν την καταβολή των νομίμων αποζημιώσεών τους μετά την απόλυσή τους, είναι περίπου 265 εκατομμύρια ευρώ αν θυμάμαι καλά, έχει υπάρξει κάποια πρωτοβουλία από πλευράς σας ή είναι θέμα άλλου Υπουργείου να λύσει αυτό το θέμα;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Επειδή ακριβώς αναφερθήκατε σε ενδεχόμενη πρωτοβουλία από το Υπουργείο μας, θέλω επίσης εξαρχής να αποσαφηνίσω ότι εμείς ως Υπουργείο έχουμε την αρμοδιότητα της γενικής εποπτείας ή της πολιτικής σ’ αυτόν τον τομέα των αερομεταφορών, δεν είμαστε όμως επισπεύδον Υπουργείο προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα θέματα εκείνα για τα οποία γίνεται η συζήτηση αυτή την περίοδο.
Ποια είναι αυτά τα θέματα; Είναι θέματα που αφορούν στη χορήγηση οικονομικών αποζημιώσεων και αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών, είτε είναι θέματα που αφορούν εργασιακά, συνταξιοδοτικά δικαιώματα, θέματα δηλαδή που αφορούν το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Από τη δική μας πλευρά ασφαλώς είμαστε ευθυγραμμισμένοι με την κυβερνητική πολιτική.
Είμαστε, γνωρίζετε πολύ καλά, σε μια εξαιρετική περίοδο. Δεν είναι ουδέτερη αυτή η περίοδος. Το νομικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί και ιδίως ο νόμος 3717 προβλέπει ρυθμίσεις οι οποίες είναι σε σας γνωστές. Αυτό το οποίο σήμερα καλείται η κυβέρνηση να κάνει κι αυτό αντιμετωπίζει η κυβέρνηση θα μου επιτρέψετε να πω σαν ένα νέο θέμα το οποίο εν τω μεταξύ έχει προκύψει μετά την ψήφιση αυτού του νόμου, μετά τις εκλογές αν θέλετε, είναι πώς σ’ αυτές τις συνθήκες δημοσιονομικής στενότητας και στο πλαίσιο του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα εφαρμοστεί αυτό το νομικό πλαίσιο με τέτοιο τρόπο ώστε και κάποιοι να μη χάνουν δικαιώματα, αλλά και οι άλλοι που είναι εκτός των ρυθμίσεων αυτού του νομικού πλαισίου, να αντιλαμβάνονται ότι σ’ αυτή την Πολιτεία όλοι, καθένας κατά το μέτρο των δυνατοτήτων του συμβάλλει και προσφέρει για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να συμπληρώσω στο θέμα. Σήμερα υποτίθεται ότι περιμένουν μια απάντηση από τον κ. Παμπούκη και κάποιες ανακοινώσεις. Θα μας ανακοινώσετε κάτι εσείς; Θα γίνουν οι ανακοινώσεις από…
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Υπάρχει μια σύσκεψη κυβερνητική. Από κει και πέρα εφόσον υπάρξουν αποφάσεις θα ανακοινωθούν. Αλλά σας λέω ότι εμείς από τη δική μας πλευρά δεν έχουμε κάποιο ανοιχτό θέμα. Το ανοιχτό θέμα που έχουμε εμείς αν θέλετε, για να είμαι σαφής, είναι η λειτουργία των τριών Επιτροπών που με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Οικονομικών και του δικού μας Υπουργείου και Εργασίας, ασχολούνται για την ταξινόμηση του προσωπικού που προέρχεται από την παλιά Ολυμπιακή σε διάφορες θέσεις του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όταν λέτε ότι ευθυγραμμίζεστε με την πολιτική της κυβέρνησης, εννοείτε σε ποια πολιτική; Του να μην δοθούν τα χρήματα ή να δοθούν, αλλά με έναν τρόπο που να μην προκαλεί την κοινωνία;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Λέω το αυτονόητο.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεν το καταλαβαίνω, με συγχωρείτε.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όταν ευθυγραμμίζεται κάποιος με την κυβερνητική πολιτική είναι μια ταυτολογία, εφόσον αυτό το λέει ένας Υπουργός. Είναι δυνατόν να είσαι Υπουργός και να μην ευθυγραμμίζεσαι με την κυβερνητική πολιτική;
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ωραία, ποια είναι λοιπόν αυτή η πολιτική.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είναι μια ταυτολογία.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η πολιτική ποια είναι;
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Συγγνώμη, για να το κλείσουμε. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι απλήρωτοι από τις 15 Δεκεμβρίου, αυτοί που δεν κάνουν μετατάξεις..
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το γνωρίζω.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Γι’ αυτό δηλαδή και περιμένουν…
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είναι άνθρωποι που είναι απλήρωτοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν δουλέψει στην Ολυμπιακή με κάποια σχέση εργασίας χωρίς να έχουν περιληφθεί καν στο νομικό πλαίσιο το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων. Μην συζητήσουμε τώρα το σύνολο αυτής της υπόθεσης, γιατί γνωρίζετε ότι εμείς είμαστε αντίθετοι στη διαδικασία εκποίησης της Ολυμπιακής Αεροπορίας και επειδή ακριβώς βλέπω να γίνεται σχολιασμός από την Αξιωματική Αντιπολίτευση για την αξία της λύσης που «δόθηκε».
Να πω ότι συνειδητά απαξιώθηκε η Ολυμπιακή για αρκετά χρόνια όταν κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία προκειμένου να αποτελέσει πλέον μονόδρομο η κατά αυτόν τον τρόπο εκποίησή της. Συνειδητά απαξιώθηκε ο ελληνικός σιδηρόδρομος, συνειδητά ακολουθήθηκαν ορισμένες πολιτικές οι οποίες στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα τον έστειλαν σε μειονοτική θέση σε σχέση μ’ αυτό που θα μπορούσε να είχε πετύχει για το καλό της εθνικής οικονομίας και για το συμφέρον των πολιτών.πηγή: Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Hi there!

Blog Archive