"Το Δ. Σ. της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος, στη συνεδρίαση της 4/3/10, , αποφάσισε να προχωρησει σε 4ωρη στάση εργασίας
Από 1200 έως 1600 τοπική ώρα της 05.03.10, ημέρα Παρασκευή,
Συμμετέχοντας στην προκηρυχθείσα από την ΑΔΕΔΥ 4ωρη στάση εργασίας, διαμαρτυρόμενο επιπλέον για την κατά 50% μείωση των συνολικών αποδοχών... 
των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και τον αποκλεισμό τους από τις εξαιρέσεις του Σχεδίου Νόμου για την «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» που κατατίθεται στη Βουλή αύριο, ημέρα Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010.


Η πλήρης αυτή μισθολογική ανατροπή και η εξουθένωση του κλάδου των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας αποτελεί αιτία πολέμου και θα θέσει σε πλήρη κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων."Για το Δ.Σ της ΕΕΕΚΕ


Ο Πρόεδρος Άγγελος Σωτηρόπουλος

O Γεν. Γραμματέας Γιάννης Κουρμουλάκης
Hi there!

Blog Archive