Νέο ισχυρό και διεθνώς ανταγωνιστικό επιχειρηματικό σχήμα δημιουργείται στον τομέα αερομεταφορών υπό τον έλεγχο της MIG, με τη συγχώνευση Olympic Air -Aegean. Το deal αναμένεται ότι θα ανακοινωθεί αύριο, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των βασικών μετόχων των δύο εταιριών.
Η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση της ΟΑ από την Aegean, ώστε η νέα εταιρία να είναι εισηγμένη στο ΧΑ, άμεσα αποτιμήσιμη και να μπορεί να αντλήσει ευκολότερα κεφαλαια για περαιτέρω ανάπτυξη.
"Αφεντικό" του νέου επιχειρηματικού σχήματος θα είναι η MIG, η οποία εισφέροντας την ΟΑ θα αποκτήσει ποσοστό σχετικής πλειοψηφίας και θα ελέγχει πλήρως την εταιρία. Κατά τις εκτιμήσεις τραπεζικών παραγόντων, η σχέση αξίας βάσει της οποία θα γίνει η συγχώνευση θα είναι 3 προς 4. Δηλαδή η Olympic αποτιμάται στο 75% της αξίας της Aegean. Επισημαίνεται ότι η χρηματιστηριακή αξία της εισηγμένης προσεγγίζει τώρα τα 290 εκ. ευρώ - άρα η σχέση ανταλλαγής δίνει στην Olympic τρέχουσα αξία 220 εκ. ευρώ.
Με βάση αυτή τη σχέση αξίας των δύο εταιριών, η Aegean θα εκδώσει περίπου 54 εκ. μετοχές υπέρ τηςMIG, η οποία μετά τη συγχώνευση θα κατέχει 43% ς. Ο νυν βασικός μέττοχος της Aegean Θ. Βασιλάκης θα περιοριστεί από 35,5% σε 20%, ενώ το ποσοστό των αδελφών Λασκαρίδη θα πέσει από 19% σε 10,8%
πηγη: sofokleousin.gr
Hi there!

Blog Archive