Η AEGEAN AIRLINES συμμετείχε στον διαγωνισμό που προκήρυξε το Ελληνικό Δημόσιο και υπέβαλε προσφορές για την  εκμετάλλευση 11 τακτικών αεροπορικών γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας (άγονων γραμμών) για την χρονική περίοδο από 1η Απριλίου 2010 έως και 31 Μαρτίου 2012.
Συγκεκριμένα η AEGEAN κατέθεσε προσφορές για την εξυπηρέτηση των κάτωθι γραμμών:
ΑΘΗΝΑ – ΙΚΑΡΙΑ
ΑΘΗΝΑ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΑΘΗΝΑ – ΚΥΘΗΡΑ
ΑΘΗΝΑ – ΣΗΤΕΙΑ
ΑΘΗΝΑ – ΣΚΙΑΘΟΣ
ΑΘΗΝΑ – ΣΚΥΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΕΡΚΥΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΑΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΚΥΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΧΙΟΣ
Η Aegean ήταν μειοδότης για 5 γραμμές με μηδενικό ζητούμενο τίμημα.  Για τις 2 γραμμέςΑΘΗΝΑ-ΣΗΤΕΙΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΕΡΚΥΡΑ η AEGEAN ήταν ο μοναδικός μειοδότης.

Στις γραμμές ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΑΜΟΣ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΧΙΟΣ, η AEGEAN μειοδότησε αιτούμενη μηδενικό τίμημα αλλά υπάρχουν και άλλοι διαγωνιζόμενοι που επίσης μειοδότησαν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΥΠΑ όταν υπάρχουν ίσες προσφορές μεταξύ διαγωνιζομένων, η επιλογή γίνεται με ποιοτικά κριτήρια.
πηγη: Aegean Airlines
Hi there!

Blog Archive