Η Ελληνική Αεροπορική Ένωση (www.aviationsociety.gr) διοργανώνει διήμερο επιστημονικό συνέδριο με θέμα: «Οι Αερομεταφορές του Σήμερα και του Αύριο» στις 20 και 21 Απριλίου 2010 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».  Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική και η θεματολογία αυτού καλύπτει τα ακόλουθα ζητήματα:
•           Αεροπολιτική
•           Αεροπορικές Εταιρίες
•           Αερολιμένες
•           Ελεγχος Εναερίου Κυκλοφορίας
•           Αερομεταφορές και Περιβάλλον
Σημαντικές Ημερομηνίες:
Οι ενδιαφερόμενοι να παρουσιάσουν εισήγηση καλούνται να υποβάλουν τίτλο και περίληψη 200 λέξεων το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2010 στην ηλεκτρονική διεύθυνση takisoa@otenet.gr υπ’ όψιν κυρίου Παναγιώτη Αδαμίδη, Προέδρου της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής.
Οι περιλήψεις θα περάσουν από την κρίση των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής και οι συγγραφείς όσων από αυτές εγκριθούν θα ενημερωθούν σχετικά μέχρι τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2010.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της παρουσίασης σε ηλεκτρονική μορφή (power point) είναι η Δευτέρα 29 Μαρτίου 2010.
Οι ολοκληρωμένες εισηγήσεις που θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου και θα αναρτηθούν στην ιστοσελιδα της ΕΑΕ, θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι την Παρασκευή 30 Απριλίου.
Μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου και ύστερα από σχετική συνεδρίαση, η Επιστημονική Επιτροπή θα απευθύνει ειδική πρόκληση για τη δημοσίευση μικρού αριθμού εισηγήσεων σε ειδικό τεύχος του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Journal of Air Transport Studies  που εκδίδει ηλεκτρονικά η Ελληνική Αεροπορική Ένωση.
Σημειώνεται ότι τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς κάθε εισήγησης θα πρέπει να έχει πληρώσει το κόστος συμμετοχής του συνεδρίου προκειμένου αυτή να συμπεριληφθεί στα πρακτικά και να προγραμματιστεί προς παρουσίαση.

Κόστος Συνεδρίου:
Το κόστος του συνεδρίου ανέρχεται στα 100 ευρώ για το κοινό, 40 ευρώ για τους φοιτητές και σπουδαστές ΑΕΙ και ΤΕΙ και δωρεάν για τα ταμειακώς ενημερωμένα μέλη της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης.  Οι καταβάλλοντες το σχετικό αντίτιμο αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες του συνεδρίου που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει δύο (2) γεύματα, διαλείμματα για καφέ και μεταφορά μεταξύ του  ξενοδοχείου Sofitel και των διοικητικών εγκαταστάσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.  Η καταβολή του κόστους συμμετοχής θα γίνεται κατά την εγγραφή στο συνέδριο.
Όσοι εισηγητές ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της Ένωσης, παρακαλούνται όπως υποβάλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αίτηση εγγραφής μαζί με την περίληψη τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση sgiak@tee.gr, υπόψη κου. Σπύρου Γιάνκοβιτς. Οι προϋποθέσεις εγγραφής παρατίθενται στον ιστότοπο της Ένωσης, www.aviationsociety.gr
Πρόγραμμα Συνεδρίου:
Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο της Ένωσης μέχρι τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2010.
Οργανωτική Επιτροπή:
Παναγιώτης Αδαμίδης, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
Σπύρος Γιάνκοβιτς, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
Εμμανουήλ Γκύζης, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
Παναγιώτης Γρηγορίου, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
Δρ Κώστας Ιατρού, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
Εμμανουήλ Κεραμιανάκης, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
 
Επιστημονική Επιτροπή:
Παναγιώτης Αδαμίδης, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
Δρ Δημήτριος Δημητρίου, Cranfield University, Μεγάλη Βρετανία
Καθηγητής Νικόλαος Θεοδώρου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δρ Ευστάθιος Μαλάκης, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Δρ Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δρ Δημήτριος Πούλος, Olympic Airlines/Services
Δρ Βούλα Ψαράκη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Hi there!

Blog Archive