Η Deutsche Lufthansa AG ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη ύψους 226 εκατ. ευρώ για τους πρώτους 9 μήνες του 2009. Για πρώτη φορά , τα στοιχεία περιλαμβάνουν και τα αποτελέσματα των εταιρειών Austrian Airlines και bmi, που απέφεραν συνολικά 28 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου παρέμειναν σημαντικά χαμηλότερα από τα νούμερα της προηγούμενης χρονιάς κατά το κλείσιμο του 3ου τριμήνου. Τα αίτια αυτής της μείωσης στα αποτελέσματα οφείλονται κυρίως στη χαμηλότερη ζήτηση εξαιτίας της κατάστασης της οικονομίας και τη δυσανάλογη μείωση της μέσης απόδοσης στο επιχειρησιακό τμήμα που αφορά τους επιβάτες. Η σχετική με την κρίση μείωση του αριθμού των επιχειρηματιών ταξιδιωτών οδήγησε σε αυξημένη ευαισθησία στην τιμολόγηση όλων των κατηγοριών κρατήσεων. "Σήμερα επωφελούμαστε από το γεγονός ότι είμαστε σε έναν ισχυρό και αξιόπιστο οργανισμό με ελκυστικά προϊόντα και μπορέσαμε να αναγνωρίσουμε έγκαιρα τις αναταράξεις και να δέσουμε τις ζώνες ασφαλείας μας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα και συνεπώς πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και να κάνουμε ακόμη περισσότερα πράγματα για να διασφαλίσουμε τα κέρδη μας", σχολίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Lufthansa, Wolfgang Mayrhuber, στην ομιλία του κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου.Ο κ. Mayrhuber, σχολίασε τις οικονομικές εξελίξεις ξεχωριστά για κάθε επιχειρησιακό τομέα του Ομίλου, λέγοντας τα εξής: "Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Αν και οι τελευταίοι μήνες παρουσιάζουν σταθερότητα ζήτησης στον τομέα επιβατικών μεταφορών, τα έσοδα παραμένουν σε κατώτατα επίπεδα, παρά το ρεκόρ πληρότητας. Όλοι οι τομείς των επιχειρήσεων εργάζονται σκληρά για να ανταπεξέλθουν στις συνέπειες της κρίσης και να προσαρμόσουν τις δομές τους στο διαφοροποιημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον". Το λειτουργικό αποτέλεσμα για την Αεροπορική Εταιρία Επιβατικών Μεταφορών του Ομίλου, που περιλάμβανε για πρώτη φορά τα οικονομικά αποτελέσματα της Austrian Airlines και της bmi, ήταν φανερά χαμηλότερο της προηγούμενης χρονιάς. Σε απάντηση της αρνητικής τάσης στον πυρήνα των επιχειρήσεων, όλες οι αεροπορικές εταιρίες του Ομίλου έχουν ξεκινήσει την εφαρμογή μέτρων για τη διασφάλιση των εσόδων και συνέχισαν να τα ακολουθούν και κατά το 3ο τρίμηνο. Στόχος του προγράμματος “CLIMB 2011” της Lufthansa Passenger Airlines για τη διασφάλιση των εσόδων είναι η αειφόρος βελτίωση του αποτελέσματος κατά 1 δις μέχρι τα τέλη του 2011. Η εφαρμογή του προγράμματος ξεκίνησε το 3ο τρίμηνο. Το Τμήμα Logistics αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει ρεκόρ κάμψης εσόδων στη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του έτους και ανακοίνωσε λειτουργικές ζημίες. Τα μέτρα για τη διασφάλιση των κερδών στη Lufthansa Cargo, όπως η μείωση δυναμικότητας φορτίου, ωρών εργασίας και οι μικρότερες δαπάνες υλικών και προϋπολογισμού έργων, συνεχίζουν να εφαρμόζονται.
Η Lufthansa MRO (Lufthansa Technik) κατέγραψε αύξηση εσόδων παρά τις υψηλά προκλητικές συνθήκες. Επιπλέον, το επιχειρησιακό κομμάτι όχι μόνο κατόρθωσε να αντισταθμίσει τη χαμηλότερη ζήτηση σε μεμονωμένους τομείς αλλά και να πετύχει βελτίωση λειτουργικού αποτελέσματος συγκριτικά με την περσινή χρονιά. Ο τομέας υπηρεσιών IT κατέγραψαν και αυτές σχετική βελτίωση αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο. Ωστόσο, τα έσοδα και το λειτουργικό αποτέλεσμα παρέμειναν κάτω από τα ποσοστά της περσινής χρονιάς, οπότε τα μέτρα διασφάλισης κερδών θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται και σε αυτό το επιχειρησιακό κομμάτι. Αλλά και στον τομέα Τροφοδοσίας τα έσοδα και το λειτουργικό αποτέλεσμα παρουσίασαν πτώση. Οι προσπάθειες των LSG Sky Chefs συνεχίζουν συνεπώς να στοχεύουν στην εξουδετέρωση της πτώσης στο σύνολο των κερδών.
"Η Lufthansa είναι μια ισχυρή εταιρία με δυνατή ομάδα υπαλλήλων. Διατηρούμε την ισορροπία μεταξύ βραχυπρόθεσμης βελτιστοποίησης αποτελέσματος και μακροπρόθεσμων κερδών. Έχουμε μάθει να πετάμε με επιτυχία μέσα από αναταράξεις και τώρα μας δίνεται η ευκαιρία να το αποδείξουμε ξανά", τόνισε ο κ. Mayrhuber. Πρόσθεσε, ότι ο Όμιλος θα συνέχιζε να λειτουργεί σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον με σημαντική μείωση εσόδων και επιβάρυνση στο αποτέλεσμα. Οι κίνδυνοι ελλοχεύουν κυρίως στην εξέλιξη των τιμών καυσίμων και της ζήτησης. Συνέχισε τις δηλώσεις του τονίζοντας ότι αναμένονται αρνητικά αποτελέσματα και για τους ερχόμενους μήνες για τις νέες αεροπορικές εταιρείες του Ομίλου. Αποφασιστικός παράγοντας στην επίτευξη θετικού λειτουργικού αποτελέσματος που έχει τεθεί ως στόχος από τον Όμιλο θα ήταν η αξιοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος στη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου και η αποδοτικότητα των εισηγμένων αντίμετρων. Σύμφωνα με τον κ. Mayrhuber, η επίτευξη αυτού του στόχου στη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου εργασιών συνοδεύεται ακόμη από τους αντίστοιχους κινδύνους.
Αποτελέσματα τρίτου τριμήνου 2009
Στη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του 2009, ο Όμιλος Lufthansa Group παρουσίασε έσοδα συνολικού ύψους 16,2 δισ. ευρώ, κατά 13,2% μειωμένα από πέρυσι. Τα έσοδα διακίνησης μειώθηκαν κατά 16,3%, σε 12,6 δισ. ευρώ. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση επιβατών και φορτίου, αλλά και στα χαμηλότερα μέσα έσοδα ανά επιβάτη. Συνολικά, τα λειτουργικά έσοδα του Ομίλου μειώθηκαν κατά 8,7% σε 18,1 δισ. ευρώ για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Oι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 5,8% στα 17,8 δισ. ευρώ στη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του 2009. Αυτό οφείλεται κυρίως σε μειωμένες κατά 1,5 δισ. ευρώ δαπάνες καυσίμων, ποσό ισοδύναμο με μείωση 36,4% συγκριτικά με την περυσινή χρονιά, τόσο στην τιμή όσο και στην ποσότητα. Τα τέλη και οι χρεώσεις παρουσίασαν αύξηση σε ποσοστό 3% συγκριτικά με τα περυσινά ποσοστά. Το προσαρμοσμένο ποσό χωρίς τις επιπτώσεις της ενσωμάτωσης ήταν κατά 2,1% κάτω από τα αντίστοιχα νούμερα της περυσινής χρονιάς.
Το λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου στη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του έτους ήταν 226 εκατ. ευρώ, 728 εκατ. ευρώ λιγότερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα οικονομικά αποτελέσματα της Austrian Airlines και της bmi, σύνολο 28 εκατ. ευρώ, καθώς και ισοζύγιο 61 εκατ. δευρώ ("κακής πίστης") από την αρχική ενσωμάτωση της Austrian Airlines. Η μείωση είναι κυρίως αποτέλεσμα των αρνητικών εξελίξεων στα τμήματα Επιβατικών Αερομεταφορών και Οικονομικών του Ομίλου. Το καθαρό κέρδος της εταιρείας είναι -32 εκατ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ήταν 529 εκατ. ευρώ. Το ύψος των δαπανών της Lufthansa στη διάρκεια της αναφερθείσας περιόδου ανήλθε σε 1,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,4 δισ. ευρώ δαπανήθηκαν στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου. Η απόκτηση ποσοστού 45% των μετοχών της SN Airholding SA/NV (Brussels Airlines) αφορά δαπάνη 65 εκατ. ευρώ. Η απόκτηση αεροπορικών εταιρειών που πρόκειται να ενσωματωθούν (συγκεκριμένα της Austrian Airlines και της bmi), κόστισε 56 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των αποκτηθέντων μετρητών και ισοδύναμων μετρητών. Έσοδα 77 εκατ. ευρώ προήλθαν από τη διάθεση των υπόλοιπων μετοχών της Condor και την εξόφληση των σχετικών δανείων. Η λειτουργική ρευστότητα της επιχείρησης ανήλθε σε 1,4 δισ. ευρώ. Κατά το κλείσιμο του τρίτου τριμήνου, τα καθαρά χρέη του Ομίλου ήταν 1,9 δισ. ευρώ.
πηγη: tdn.gr
Hi there!