Στο 100% ανέρχεται η συμμετοχή της MIG στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών "Olympic Air Α.Ε. Αεροπορικών Μεταφορών", Olympic Engineering A.E. Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών" και "Olympic Handiing Α.Ε. Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών".
Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση αναφέρται ότι ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου η εξαγορά από την MIG του υπολοίπου ποσοστού 51% του μετοχικού κεφαλαίου των Olympic Air Ανώνυμος Εταιρεία Αεροπορικών Μεταφορών" (πρώην Pantheon Airways - πτητικό έργο), "Olympic Engineering Ανώνυμος Εταιρεία Συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών (πρώην Ελληνική Εταιρεία συντήρησης και Επισκευής Αεροσκαφών - τεχνική βάση/MRO) και "Olympic Handling Ανώνυμος Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών" (πρώην Ελληνική Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών - Ground Handling).
Σε αυτό το πλαίσιο το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της MIG στο μετοχικό κεφάλαιο των ανωτέρω εταιριών ανέρχεται πλέον σε 100%.
Περαιτέρω, την 30.9.2009 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αγοράς επιλεγμένων περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού (minimum assets) της παλαιάς Ολυμπιακής (Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε. και Ολυμπιακές Αερογραμμές - Υπηρεσίες Α.Ε.)


πηγη: hellenicbusiness.gr
Hi there!

Blog Archive