Στο 9,48% κατήλθε στις 13/10 το ποσοστό του κ. Αθανάσιου Λασκαρίδη στην Aegean Airlines, ενώ την ίδια μέρα το ποσοστό του κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη ανήλθε στο 9,48%.
Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στις 13/10/2009 πραγματοποιήθηκε μεταβίβαση μέσω προσυμφωνημένης χρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC) 1.354.220 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας έναντι τιμήματος 270,844 ευρώ από τον κ. Αθανάσιο Λασκαρίδη προς τον αδερφό του και μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη.
Ως αποτέλεσμτα, το ποσοστό συμμετοχής του πρώτου στην εταιρεία κατήλθε από 11,377% (που αντιστοιχούσε σε 8.125.360 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου) σε 9,48% που αντιστοιχεί σε 6.771.140 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου και του δευτέρου ανήλθε από 7,585% (που αντιστοιχούσε σε 5.416.920 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου) σε 9,48% που αντιστοιχεί σε 6.771.140 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.
Σημειώνεται πως η εν λόγω μεταβίβαση αποτελεί ενδοοικογενειακή συναλλαγή.
πηγη: capital.gr


Hi there!

Blog Archive