Την παράταση, έως τον Νοέμβριο του 2009, των υφιστάμενων για τις άγονες γραμμές συμβάσεων με τις Ολυμπιακές Αερογραμμές ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών.
Η κίνηση αυτή στοχεύει στη διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχειας των πτήσεων μέχρι την προκήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή αερομεταφορέων στις 24 άγονες γραμμές.
Έτσι, σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών, έως το τέλος Νοεμβρίου 2009 οι Ολυμπιακές Αερογραμμές αναλαμβάνουν τη διασφάλιση, με κάθε πρόσφορο μέτρο και μηχανισμό, της απρόσκοπτης συνέχισης των πτήσεων στο σύνολο των άγονων αεροπορικών γραμμών.

Όπως αναφέρει το υπουργείο, η χρονική αυτή περίοδος θα είναι δυνατό να παραταθεί μέχρι το τέλος του 2009, ημερομηνία που αποτελεί και το απώτατο όριο λειτουργίας των Ολυμπιακών Αερογραμμών, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι για την απόφαση αυτή, ελήφθησαν υπόψη:
1. Η συνεχής, πέραν των 50 ετών, και αδιάκοπη προϋπηρεσία της "Ολυμπιακής Αεροπορίας" και των "Ολυμπιακών Αερογραμμών" στις ελληνικές άγονες γραμμές.
2. Το γεγονός ότι οι "Ολυμπιακές Αερογραμμές" μπορούν να αξιοποιήσουν την επιχειρησιακή προετοιμασία και το στόλο της "Olympic Air", της θυγατρικής εταιρείας που συστάθηκε για τις ανάγκες της αποκρατικοποίησης. Υπογράφοντας τη σύμβαση αποκρατικοποίησης με το Ελληνικό Δημόσιο, σύμβαση που κυρώθηκε με νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων, η "Olympic Air" έχει αναλάβει την υποχρέωση να προετοιμαστεί επιχειρησιακά και να διαθέτει τα κατάλληλα αεροσκάφη για συμμετοχή στο διαγωνισμό για όλες τις άγονες γραμμές.
3. Την πρόταση της "Olympic Air" προς τις "Ολυμπιακές Αερογραμμές" να συνδράμουν στη διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχειας των πτήσεων στο σύνολο των άγονων αεροπορικών γραμμών, χωρίς καμία κρατική οικονομική επιδότηση για τη μεταβατική περίοδο.


"Η μεταβατική αυτή λύση την οποία προέκρινε ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Στυλιανίδης διασφαλίζει αφενός μεν αξιόπιστες πτήσεις για το σύνολο των άγονων αεροπορικών γραμμών, αφετέρου δε τη μη επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου, αφού κατά τη μεταβατική περίοδο το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα καταβάλει επιδότηση στις "Ολυμπιακές Αερογραμμές", καταλήγει η ανακοίνωση.


Η εξέλιξη αυτή, είναι φανερό ότι θα οδηγήσει σε περαιτέρω σύγκρουση με την Aegean Airlines, η οποία έστειλε χθες εξώδικο, και ζητάει να διανεμηθούν στους επτά αερομεταφορείς που κατέθεσαν προσφορά για τις άγονες.


πηγη: hellenicbusiness.gr
Hi there!

Blog Archive