Στην ανακοίνωση της δημοπράτησης του αεροδρομίου στο Καστέλλι της Κρήτης, προχώρησε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, Γιώργος Σουφλιάς.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 220 εκατ. ευρώ θα αφορούν συμμετοχή του Δημοσίου.

Ως χρόνος κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 9η Φεβρουαρίου 2010, ενώ εκτιμάται ότι εάν δεν υπάρξουν προβλήματα με ενστάσεις εντός του α΄ εξαμήνου του 2010 θα έχει αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου. Το αεροδρόμιο στο Καστέλλι, προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2015. Όσον αφορά τη σύμβαση παραχώρησης, θα έχει διάρκεια 35 ετών στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται και η περίοδος κατασκευής και το ελληνικό Δημόσιο θα έχει την πλειοψηφία με ποσοστό συμμετοχής 55%.

"Το Δημόσιο εξαντλεί τις οικονομικές υποχρεώσεις του με την παραπάνω Χρηματοδοτική Συμβολή. Δηλαδή ο Ιδιώτης, παρά το ότι θα συμμετέχει στην εταιρεία με 45%, αναλαμβάνει πέραν των 220 εκατ. ευρώ όλο το κόστος μελέτης-κατασκευής που απαιτείται, με ίδια κεφάλαια και δάνεια, και μάλιστα χωρίς την παραμικρή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου" σημείωσε ο κ. Σουφλιάς.

Με το αεροδρόμιο θα κατασκευαστεί και ένας νέος Οδικός Άξονας που θα συνδέει το νέο αεροδρόμιο με τον ΒΟΑΚ, στην περιοχή της Χερσονήσου, και με τον οδικό άξονα Ηράκλειο – Αρκαλοχώρι – Βιάννος, στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, με δυνατότητα επέκτασης και σύνδεσης με το ΝΟΑΚ.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

A) Όλες τις απαραίτητες, κατασκευές υποδομών, κτηρίων και τον εξοπλισμό για τη λειτουργία ενός σύγχρονου Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου. Το Νέο Αεροδρόμιο χωροθετείται σε επαφή με το υπάρχον Στρατιωτικό Αεροδρόμιο στο Καστέλλι Πεδιάδος του Νομού Ηρακλείου και θα λειτουργεί παράλληλα με αυτό, χωρίς η λειτουργία του ενός να επηρεάζει τη λειτουργία του άλλου.
B) Την κατασκευή των οδικών προσβάσεων σύνδεσης του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου με τον ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ και συγκεκριμένα, του νέου κλειστού αυτοκινητοδρόμου, μήκους 18 χλμ. περίπου, διατομής 2 Λωρίδων ανά κατεύθυνση, με διαχωριστικό ασφαλείας τύπου New Jersey για τη σύνδεση του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου με τον ΒΟΑΚ στην περιοχή της Χερσονήσου με νέο ανισόπεδο κόμβο, της σύνδεσης με το εν λειτουργία οδικό δίκτυο της περιοχής με ανισόπεδους κόμβους, τη σύνδεση με το ΝΟΑΚ με οδικό άξονα, μήκους 6 χλμ. περίπου, διατομής 1 Λωρίδας ανά κατεύθυνση και Λωρίδα πολλαπλών χρήσεων.

Οι μελέτες θεμελιώθηκαν σε πρόσφατες τοπογραφικές αποτυπώσεις και γεωλογικές έρευνες και περιλαμβάνουν:

Τον σχεδιασμό του Νέου Αεροδρομίου με όλα τα αναγκαία έργα υποδομής και ανωδομής, (Πολιτικού Μηχανικού, Υδραυλικές και Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις) στην προβλεπόμενη έκταση των 6.000 στρεμμάτων.
Την οδοποιία του νέου οδικού άξονα Χερσονήσου - Αεροδρομίου - Αρκαλοχωρίου.

"Ο σχεδιασμός του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου υπερκαλύπτει τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές όσον αφορά την προσβασιμότητα, τη λειτουργικότητα, το επίπεδο και την ευκολία εξυπηρέτησης" ανέφερε ο ΥΠΕΧΩΔΕ. Το Αεροδρόμιο κατά την έναρξη της λειτουργίας του θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

- Διάδρομο προσαπογειώσεων μήκους 3.800 μ. για την υποδοχή και μεγαλύτερων αεροσκαφών, τόσο των σημερινών, όσο και των προβλεπόμενων στο ορατό μέλλον.
- Παράλληλο βοηθητικό διάδρομο προσαπογειώσεων, δηλαδή τροχόδρομο, με χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή του για προσαπογειώσεις αεροσκαφών κατά τις περιόδους που θα απαιτείται συντήρηση του διαδρόμου.
- Σχεδιασμό της πίστας, ο οποίος ελαχιστοποιεί τις διανυόμενες αποστάσεις των αεροσκαφών κατά την τροχοδρόμησή τους και συνακόλουθα ελαχιστοποιεί την επιβάρυνση στο περιβάλλον των όμορων δήμων και οικισμών.
- Σχεδιασμό της πίστας των αεροσκαφών που θα επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη εξυπηρέτησή τους.
- Σύγχρονο Βιοκλιματικό κτήριο αεροσταθμού σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι διανυόμενες αποστάσεις για τους επιβάτες.
- Κυλιόμενους διαδρόμους για όλους τους επιβάτες, όταν οι αποστάσεις διάνυσης υπερβαίνουν εντός του αεροσταθμού τα 250 μέτρα.
- Σκιασμένους χώρους στάθμευσης οχημάτων εντός του Αεροδρομίου.
- Πρόβλεψη περιοχής ανάπτυξης εμπορικών δραστηριοτήτων δίπλα στο Αεροδρόμιο, η οποία θα τονώσει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα και την αγορά εργασίας της ευρύτερης περιοχής.


πηγη: capital.gr
Hi there!

Blog Archive