Η απόφαση του υπουργείου Μεταφορών για παράταση έως τα τέλη Νοεμβρίου των συμβάσεων με τις Ολυμπιακές Αερογραμμές προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι άγονες γραμμές, προκάλεσε την αντίδραση της Aegean. Η αεροπορική έστειλε εξώδικο στο υπουργείο, αφήνοντας αιχμές για διακριτική μεταχείριση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση-εξώδιο της Aegean, η οποία κοινοποιείται και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:
«Με βάση το περιεχόμενο του Δελτίου σας, η λειτουργία των Κρατικών 'Ολυμπιακών Αερογραμμών' παρατάθηκε κατά δύο μήνες και οι υφιστάμενες συμβάσεις για τις άγονες γραμμές επίσης παρατείνονται κατά δύο μήνες, έως τέλος Νοεμβρίου 2009 (με δυνατότητα, ως αναφέρεται στο Δελτίο σας, παράτασης μέχρι το τέλος 2009). Ως εκ τούτου, συνάγεται ότι τόσο το έσοδο των εισιτηρίων, καθώς και η όποια κρατική ενίσχυση (η οποία κατά τo δελτία τύπου σας αναμένεται ότι θα είναι μηδενική) θα εισπράττονται από την Κρατική 'Ολυμπιακές Αερογραμμές'.
» Αντιλαμβανόμαστε από τις ανακοινώσεις της 'Olympic Air' ότι δραστηριοποιείται από 29.9.2009 και άρα ότι η ημερομηνία μεταβίβασης του υπολειπόμενου 51% της ΠΑΝΘΕΟΝ (Olympic Air) από την Κρατική ΟΑ στον Όμιλο MARFIN παραμένει ως προβλέπει η σχετική σύμβαση. Αυτό σημαίνει ότι από 1.10.2009, η 'Olympic Air' δεν θα είναι θυγατρική των 'Ολυμπιακών Αερογραμμών' και ως εκ τούτου λήγει και η ειδική 'μεταβατική περίοδος', καθώς και ότι η Κρατική ΟΑ με την πλήρως ιδιωτική 'Olympic Air' δεν πρέπει να έχουν πλέον καμία ειδική σχέση, εφόσον η Marfin θα είναι πλέον ο μοναδικός μέτοχος.

» Αναφέρετε στο από 22 Σεπτεμβρίου 2009 Δελτίο Τύπου ότι οι 'Ολυμπιακές Αερογραμμές' θα αξιοποιήσουν τον στόλο της 'Olympic Air' για την εξυπηρέτηση των άγονων γραμμών. Προφανώς, εννοείτε μέσω κάποιας σύμβασης μίσθωσης. Δεδομένου ότι οι δύο εταιρίες δεν θα τελούν σε σχέση μητρικής-θυγατρικής και άρα σε καμία ειδική σχέση, δημιουργούνται ευλόγως τα εξής ερωτήματα:

(α) Ποιο θα είναι το αντίτιμο αυτής της μίσθωσης που θα καταβάλλεται από τις 'Ολυμπιακές Αερογραμμές' στην 'Olympic Air'; Η ερώτηση αυτή συνδέεται με την 3ηπαραδοχή της απόφασής σας, όπως αναφέρεται στο ως άνω Δελτίο Τύπου, ότι η 'Olympic Air' θα συμβάλει χωρίς καμία κρατική επιδότηση.

(β) Εάν υπάρξει τίμημα μίσθωσης, η Κρατική ΟΑ έχει ζητήσει προσφορά μίσθωσης για τις ίδιες υπηρεσίες από άλλους αερομεταφορείς για να διασφαλιστεί το Δημόσιο Συμφέρον, πριν προβεί σε αυτή τη σύναψη σύμβασης;

(γ) Η μίσθωση αυτή προφανώς είναι μία 'πλήρης μίσθωση' (wet lease) αεροσκαφών με πληρώματα και συντήρηση της 'Olympic Air' που παρέχονται ως σύνολο στις 'Ολυμπιακές Αερογραμμές'. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, της οποίας προΐστασθε, έχει αποκλειστεί με την συγκοινοποιούμενη και προς εσάς με αρ. πρωτ. Δ1/Β/32326/2661/21.8.2009 προς την Εταιρεία μας επιστολή της (συνημ. στο παρόν) τη χρήση αεροσκαφών με συμφωνίες πλήρους μίσθωσης (wet lease) από άλλους αερομεταφορείς, ειδικά για την παροχή Δημόσιας Υπηρεσίας στις άγονες γραμμές!

Αυτός ο περιορισμός/απαγόρευση δεν ισχύει για την Κρατική ΟΑ σε σχέση με την 'Olympic Air', η οποία δεν είναι πλέον από 29.9.2009 θυγατρική; Ισχύουν άλλοι κανόνες εδώ;

» Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να ισχύουν παράλληλα o περιορισμός της ανωτέρω επιστολής της ΥΠΑ και η δυνατότητα σύμβασης πλήρους μίσθωσης (wet lease) αεροσκαφών μεταξύ Κρατικής ΟΑ και 'Olympic Air' με δεδομένη την ως άνω λήξη της μεταβατικής περιόδου ειδικής σχέσης των δύο εταιριών.

» Τέλος, επισημαίνουμε ότι δεν έχετε απαντήσει στο ερώτημα του προηγούμενου από 17.9.2009 εξωδίκου μας αναφορικά με το πώς προτίθεστε να διαχειριστείτε μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2009 τους διορισμούς και τις συχνότητες των 'Ολυμπιακών Αερογραμμών' σε χώρες εκτός EE (Διμερείς Συμβάσεις), που απελευθερώνονται, και πρέπει με τις διαδικασίες του εφαρμοζόμενου Εθνικού Κανονισμού Δ1/Β/28178/2647/19-7-2009 και ΕΚ 847/2004, να κριθεί πώς θα ανατεθούν ανάλογα με αιτήματα διορισμού Ελλήνων και κοινοτικών αερομεταφορέων, κατόπιν αξιολόγησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

» Κατόπιν όλων των προεκτεθέντων, σας ΚΑΛΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ να απαντήσετε στα ανωτέρω.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής, με ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας, παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών προς τον οποίο αυτή απευθύνεται καθώς και προς τον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, προς τον οποίο αυτή συγκοινοποιείται, προς γνώση τους και προκειμένου να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενό της στην σχετική Έκθεση Επιδόσεώς του.»πηγη: in.gr
Hi there!

Blog Archive