Το πρώτο νέο μεταφορικό αεροσκάφος τύπου Α400Μ εγκατέλειψε τη γραμμή τελικής συναρμολόγησης στις 2 Σεπτεμβρίου προχωρώντας στο δεύτερο στάδιο δοκιμών έξω από το υπόστεγο της γραμμής παραγωγής. Η συγκεκριμένη φάση έρχεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της τελικής συναρμολόγησης. Αυτές περιλάμβαναν πιστοποίηση και έλεγχο όλων των συστημάτων, καθώς και αυτές των βελτιωτικών τροποποιήσεων που εφαρμόστηκαν στους προηγούμενους μήνες με στόχο την καλύτερη προετοιμασία του αεροσκάφους για την πρώτη του πτήση. Οι δοκιμές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν αφορούν έλεγχο του συστήματος καυσίμων, του συστήματος συμπίεσης, όπως και των συστημάτων πλοήγησης και επικοινωνιών και θα κρατήσουν συνολικά περί τις δύο εβδομάδες. Στη συνέχεια στο αεροσκάφος θα τοποθετηθούν οι κινητήρες και η βοηθητική μονάδα παροχής ισχύος. Και οι τέσσερις κινητήρες για το πρωτότυπο αεροσκάφος είναι έτοιμοι, και προηγμένης σχεδίασης έλικες έχουν τοποθετηθεί σε αυτές, ενώ αναμένεται μόνο η εγκατάσταση του λογισμικού του συστήματος ελέγχου FADEC.
Προς το παρών στο αεροσκάφος έχουν τοποθετηθεί ομοιώματα των πραγματικών κινητήρων με το ίδιο βάρος έτσι ώστε να προσομοιωθεί το βάρος που ασκούν στις πτέρυγες αλλά και για τις δοκιμές ροής του καυσίμου σε συνδυασμό με το κέντρο βάρους του αεροσκάφους.
Η πρώτη πτήση του Α400Μ αναμένεται στο τέλος του χρόνου.

πηγη: defencenet.gr
Hi there!

Blog Archive